نقاشي هاي رنگ روغن با تمركز بر پرتره حيوانات و مناظر طبيعي

تابلو شماره ۹

NO.9

رنگ روغن روی بوم

Oil painting on canvas

ابعاد ۸۰*۶۰

size 60*80 cm

کپی  اثر رویو

copy , marjan akbari,2010 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم تیر 1389ساعت 19:12  توسط مرجان اكبري  | 

 

 

تابلو شماره ۴

NO.4

رنگ روغن روی بوم

Oil painting on canvas

ابعاد ۵۰*۴۰

size 40*50 cm

گنجشک اثر مرجان اکبری

The sparrow , marjan akbari,2010 

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم خرداد 1389ساعت 17:31  توسط مرجان اكبري  | 

 

 

تابلو شماره ۳

NO.3

رنگ روغن روی بوم

Oil painting on canvas

ابعاد ۵۰*۴۰

size 40*50 cm

یک شاخه گل سرخ اثر مرجان اکبری

a red flower , marjan akbari,2010 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1389ساعت 19:23  توسط مرجان اكبري  | 

 

تابلو شماره۲

No.2

رنگ روغن روی بوم

Oil painting on canvas

ابعاد ۸۰*۶۰

size 60*80 cm

سگها  اثر مرجان اکبری 89

 Dogs ,Marjan Akbari, 2010

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم اردیبهشت 1389ساعت 16:47  توسط مرجان اكبري  | 

 

تابلو شماره۱

No.1

رنگ روغن روی بوم

Oil painting on canvas

ابعاد ۸۰*۶۰

size 60*80 cm

در آبی اثر مرجان اکبری ۸۹

A BLUE DOOR ,Marjan Akbari, 2010

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم اردیبهشت 1389ساعت 16:45  توسط مرجان اكبري  | 

 
تابلو شماره ۲۴

NO.24

رنگ روغن روی بوم

Oil painting on canvas

ابعاد ۵۰*۴۰

size 40*50 cm

نام اثر : شکوه شقایق

poppies glorious , marjan akbari,2010 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم اسفند 1388ساعت 1:24  توسط مرجان اكبري  | 

 

تابلو شماره ۲۳

NO.23

رنگ روغن روی بوم

Oil painting on canvas

ابعاد 80*60

size 60*80cm

نام اثر  آبی

Blue,Marjan Akbari, 2010

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم اسفند 1388ساعت 18:11  توسط مرجان اكبري  | 

 

تابلو شماره ۲۲

No.22

رنگ روغن روی بوم

Oil on convas

ابعاد ۴۵*۳۵

Size 35*45 cm

کپی اثر سزان

Copy,Marjan Akbari,2000 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم اسفند 1388ساعت 18:10  توسط مرجان اكبري  | 

 

تابلو شماره ۲۱

NO.21

رنگ روغن روی بوم

Oil painting on canvas

ابعاد 80*60

size 60*80cm

کپی اثر

Copy,Marjan Akbari, 2010

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم اسفند 1388ساعت 10:5  توسط مرجان اكبري  | 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم اسفند 1388ساعت 9:45  توسط مرجان اكبري  | 

 

تابلو شماره ۱۹

NO.19

رنگ روغن روی بوم

Oil painting on canvas

ابعاد ۵۰*۴۰

size 40*50 cm

نام اثر : قلب

heart, marjan akbari,2010 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم بهمن 1388ساعت 0:47  توسط مرجان اكبري  | 

 

تابلو شماره ۱۷

NO.17

رنگ روغن روی بوم

Oil painting on canvas

ابعاد ۷۰*۵۰

size 50*70 cm

نام اثر : قوچ ایرانی

Iranian mountain sheep , marjan akbari,2010 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم بهمن 1388ساعت 0:53  توسط مرجان اكبري  | 

 

تابلو شماره ۱۶

No. 16

رنگ روغن روی بوم

Oil painting on canvas

ابعاد ۵۰*۴۰

size 40* 50 cm

نام اثر: سگ آرام  

Calm dog,marjan akbari,2010

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم دی 1388ساعت 13:56  توسط مرجان اكبري  | 

تابلو شماره ۱۵

No. 15

رنگ روغن روی بوم

Oil painting on canvas

ابعاد ۷۰*۵۰

size 50*70 cm

نام اثر : ببر

Tiger,marjan akbari,2010

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم دی 1388ساعت 13:55  توسط مرجان اكبري  | 

 

تابلو شماره ۱۴

No. 14

رنگ روغن روی بوم

Oil painting on canvas

ابعاد ۷۰*۵۰

size 50*70 cm

کپی اثر

Copy,Marjan Akbari, 1999

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم دی 1388ساعت 13:53  توسط مرجان اكبري  | 

 

تابلو شماره ۱۲

No. 12

رنگ روغن روی بوم

Oil paintin on canvas

ابعاد ۸۰*۱۰۰

size 100*80 cm

نام اثر :آسمان ابری

cloudy sky,marjan akbari,2010

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم دی 1388ساعت 13:36  توسط مرجان اكبري  | 

 

تابلو شماره ۱۱

No.11

رنگ روغن روی بوم

Oil painting on canvas

ابعاد ۸۰*۶۰

size 60*80 cm

کپی اثر تاده استی کا : شیر ها لب چشمه

Copy,Marjan Akbari, 1999

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم دی 1388ساعت 1:2  توسط مرجان اكبري  | 

 

تابلو شماره ۱۰

No.10

رنگ روغن روی بوم

Oil on convas

ابعاد ۵۰*۶۰

Size 50*60 cm

کپی

Copy,Marjan Akbari, 1999

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم دی 1388ساعت 0:53  توسط مرجان اكبري  | 

تابلو شماره ۹

No.9

رنگ روغن روی بوم

Oil on convas

ابعاد  ۷۰*۵۰

Size 50*70 cm

کپی اثر

Copy,Marjan Akbari,1999

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم دی 1388ساعت 0:44  توسط مرجان اكبري  | 

 

تابلو شماره ۸

No.8

رنگ روغن روی بوم

oil on canvas

ابعاد ۵۰*۴۰

Size 40*50 cm

نام اثر :اسب سیاه  

Black horse, marjan akbari,2010

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم دی 1388ساعت 0:28  توسط مرجان اكبري  | 

تابلو شماره ۷

No.7

رنگ روغن روی بوم

Oil on convas

ابعاد ۴۰*۳۰

Size 30*40 cm

کپی قسمتی از اثر ژول برتون (دختران روستایی)

Copy,Marjan Akbari,2008 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم دی 1388ساعت 23:59  توسط مرجان اكبري  | 

تابلو شماره ۵

No.5

رنگ روغن روی بوم

Oil on convas

ابعاد ۶۰*۴۰

Size 40*60 cm

نام اثر: چشم اسب

Horse eye, Marjan Akbari, 2009

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم دی 1388ساعت 23:58  توسط مرجان اكبري  | 

 

تابلو شماره ۶

No.6

رنگ روغن روی بوم

Oil on convas

ابعاد ۸۰*۶۰

Size 60*80 cm

کپی اثر وان گلدرن (مرغابی شکار شده)

Copy,Marjan akbari,2000 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم دی 1388ساعت 23:58  توسط مرجان اكبري  | 

 

تابلو شماره ۲

No.2

رنگ روغن روی بوم

Oil on convas

ابعاد ۵۰*۴۰

Size 40*50 cm

کپی اثر

Copy,Marjan akbari,2008 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم دی 1388ساعت 0:8  توسط مرجان اكبري  | 

تابلو شماره ۱

No.1

رنگ روغن روی بوم

Oil on convas

ابعاد ۵۰*۴۰

Size 40*50 cm

کپی قسمتی از اثر (دختر بچه فقیر)

Copy ,Marjan Akbari,1999

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم دی 1388ساعت 0:7  توسط مرجان اكبري  | 

 

تابلو شماره ۱۳

No. 13

رنگ روغن روی بوم

Oil painting on canvas

ابعاد ۵۰*۶۰

size 60*50 cm

نام اثر :چشم انداز سبز  

Green view,marjan akbari,2010

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم آذر 1389ساعت 23:51  توسط مرجان اكبري  | 

 

تابلو شماره ۱۸

NO.18

رنگ روغن روی بوم

Oil painting on canvas

ابعاد ۵۰*۴۰

size 40*50 cm

نام اثر : رز

 roze, marjan akbari,2010 

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم آذر 1389ساعت 23:41  توسط مرجان اكبري  | 

تابلو شماره ۵

NO.5

رنگ روغن روی بوم

Oil painting on canvas

ابعاد ۵۰*۴۰

size 40*50 cm

کپی اثر اینگرس

copy , marjan akbari,2010 

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم آذر 1389ساعت 23:28  توسط مرجان اكبري  | 

تابلو شماره ۶

NO.6

رنگ روغن روی بوم

Oil painting on canvas

ابعاد ۶۰*۴۵

size 45*60 cm

کپی اثر زن سالخورده  

copy , marjan akbari,2000

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم آذر 1389ساعت 23:28  توسط مرجان اكبري  | 

تابلو شماره ۷

NO.7

رنگ روغن روی بوم

Oil painting on canvas

ابعاد 80*100

size 100*80 cm

غروب اثر مرجان اکبری

sanset , marjan akbari,2010 

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم آذر 1389ساعت 23:28  توسط مرجان اكبري  |